Leipán Tibor

Leipán Tibor

könyvelő, adószakértő


Adótanácsadó, cégjogi szakértő, a Menedzser Praxis Tudás-és Válaszközpont állandó vezető szakértője.

Több évtizedes pályafutása alatt az állami szférában és a versenyszektorban szerzett szakmai tapasztalatait  a Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. adótanácsadójaként kamatoztatja, maga szintű segítséget nyújtva ügyfeleink, partnereink számára.

Kiemelt figyelemmel szemlézi az adójogszabályok változásait, rendszeresen publikál a személyi jövedelemadó, társasági adó és kisadók témaköreiben.

Cégünknél végzett szakértői és tanácsadói tevékenysége az adózás számos területére kiterjed. Kiemelt szakterületei a munkáltatói kötelezettségekkel és cégvezetéssel összefüggő adózási kérdések, valamint a kapcsolódó adóeljárási problémák. Különösen nagy számban válaszol meg a kisadózás (Kata, Kiva, átalányadó, őstermelők) körébe tartozó kérdéseket.

Havi 70-80 megválaszolt kérdéssel és személyes tanácsadással cégünk egyik legjelentősebb tanácsadói portfólióval rendelkező szakértője.


 

  • Cikkeket és magyarázatokat ír
  • Irat- és szabályzatmintákat készít
  • Eddig 1369 szakmai kérdésre válaszolt

Válogatott cikkei

Annak a magánszemélynek, aki csak egy minimális vidéki szálláshely szolgáltatást végez – 3 db szobát ad ki nyaranta –, ugyanúgy turizmusfejlesztési hozzájárulást kell fizetnie a 3 szoba kiadásából származó bevétele után?
A felvetéssel érintett átalányadózó őstermelő 2023. március 31-ig állt munkaviszonyban, majd főállású őstermelő lett. Éves árbevétele felvásárlási jegyekből 15 millió Ft volt. Hogyan alakul a szocho és az esetleges szja fizetése?
Az érintett cégcsoport mezőgazdasági termeléssel foglalkozik közel 5000 hektáron. A cégcsoportnak 12 tagja a csoportos áfa hatálya alatt működik, 11 tag a csoportos társasági adónak is tagja. Idén májusig a tulajdonosi szerkezet szerint az anyavállalat 100%-ban volt tulajdonos a többi cégben. Májusban öt cégben volt – amelyek mind a csoportos áfának, mint a CSOPTA-nak tagjai – tulajdonosi szerkezet változás.
Adott egy mezőgazdasági cég néhány agronómussal, akik saját gépjárművet használnak. Üzemanyagok költségterítéseként minden hónapban kapnak egy adott, fix összeget. Mivel kapnak üzemanyag költségtérítést, igy cégautóadó fizetési kötelezettségük is keletkezik. Milyen adófizetési kötelezettséggel és milyen adminisztrációs terhek mellett lehetne ezt a kedvezőtlen helyzetet előnyösebbé tenni?
Egy kistermelő, kiskereskedelmi tevékenység keretében, saját gazdaságában nevelt és közfogyasztás céljára engedélyezett húskészítményt kíván egy tulajdonában lévő garázsban árusítani. Hasonló kérdés merül fel egy termelői bort előállító és árusító őstermelő vonatkozásában is. A fő dilemma mindkét esetben az, hogy az őstermelő kiegészítő tevékenysége során előállíthatja és árusíthatja-e az általa készített élelmiszereket?
Egy mezőgazdasági vállalkozás dolgozóinak aratáskor ebédet biztosít. A közeli vendéglőből szállítják az ételadagokat. Milyen adó és járulékvonzata van mindennek és kinek kell fizetnie: a munkáltatónak vagy a munkavállalónak?
A 2022-es évközi adóváltozások a vállalkozások jelentős részét érintették, főleg a KATA szerinti jogviszonyt illetően. Elmondhatjuk, hogy elindult egy sajátos „vándorlás” az átalányadózás irányába, ami abból a szempontból érthető, hogy a KATA adónem helyett belépő adózási mód jelenleg kétségkívül a legkedvezőbb, elsősorban az egyéni vállalkozók szempontjából.
A kérdés úgy merült fel, hogy a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott támogatás bevételnek minősül-e egy átalányadózó egyéni vállalkozónál? A felvetést az teszi összetetté, hogy az őstermelő még a „régi katás” időszakában kapta meg az első összeget, akkor nem számított neki bevételnek. Most, hogy a gazda átalányadózó lett, bevételként kell-e az utolsó támogatást kezelni?
Adott egy őstermelő családi gazdaság négy taggal, akik a 2020-as adóévben még közös őstermelővel működtek, 2021-ben már mint ŐCSG. Mind a négy tag visszaigényelte a saját használatban lévő földterülete után a gázolaj jövedéki adót a 2020-as adóévre. A 2021-es évre is szeretnék a tagok a saját használatban lévő földterületük után visszaigényelni a gázolaj jövedéki adót, azonban ez véhetően több okból sem lehetséges.
Állíthat-e ki számlát adószámos mezőgazdasági őstermelő más vállalkozás részére mezőgazdasági szolgáltatásról, (szántás, mulcsolás) úgy, hogy nem egyéni vállalkozó?
Egy növénytermesztéssel foglalkozó kft. mezőgazdasági gépeket vásárolt, köztük új és használt gépeket. A legfontosabb kérdés, hogy a kis- és középvállalkozások adóalap-kedvezményét csak új gépeknél lehet igénybe venni? Illetve: a kamatkedvezményt akkor is igénybe vehetjük, ha használt gépet veszünk hitelből?
2021.január 1-jén hatályba lépett a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény. A jogszabály gyakorlati alkalmazása kapcsán számos esetben merült fel kérdésként, hogy milyen adózási szabályok vonatkoznak a termelési tényezők hasznosításából és értékesítéséből származó bevételre.
Hogyan kell beadni a helyi iparűzési adó (HIPA) bevallását egy négyfős ÖCSG esetében, ha több, a kérdést árnyaló körülmény is felmerül?
A felmerülő kérdés értelmében a családban ketten őstermelők (és ÖCSG-be vannak szervezve), és további egy családtagnak lenne lehetősége az őstermelői igazolvány kiváltására és az ÖCSG-hez való csatlakozásra. Mi ilyenkor pontosan az ügymenet?
Az őstermelői tevékenység biztosítási jogviszonyt jelent, de ez nem jelenti automatikusan a járulékfizetés alóli mentességet. Amennyiben az ÖCSG tag átalányadózónak minősül, adójogi értelemben egy rendkívül kedvező állapot. Azonban a járulékfizetési kötelezettség fennáll, de ebben a tekintetben létezik az ún. mentesítő szabály is.
Időszerű és feltehetően sokakat érintő kérdés, hogy hogyan használhatja fel az őstermelői igazolványát és tevékenységét egy állását vesztett munkavállaló arra, hogy ismét biztosítottá váljon? Mielőtt ezen elgondolkozunk, nem árt néhány tévhitet is eloszlatnunk.
Tanácsadói napunkon fogalmazódott meg a felmerült kérdés kapcsán Amennyiben egy egyéni vállalkozó, aki őstermelői is egyben, áfában ugyanazt az adózást kell választania, ez vonatkozik az szja adózási módra is, vagy választhatja egyéni vállalkozóként a vállalkozói adózást, őstermelőként pedig az átalányadózást?
Alaposan megváltozott az őstermelői és családi gazdaság tételes költségelszámolása 2021-től, melynek következtében a korábbi, kistermelőkre vonatkozó szabályozás év eleje óta nem alkalmazható. Ennek kapcsán érdemes néhány felmerülő kérdést megválaszolni.

Legutoljára megválaszolt kérdései

Őstermelő egyéni vállalkozása

Ha a mezőgazdasági őstermelő vállalkozást indít, hogyan különíti el azokat egymástól, ha adószáma csak egy lehet?

Megválaszolta: Leipán Tibor könyvelő, adószakértő

A felvétel dátuma: 2024.05.25.

Szakmai verseny nyereményének adózása

A Magyar Pékszövetség 2024. márciusában a szakiskolák tanulói részére "Díszmunka versenyt" hirdetett meg, ahol az I. helyezett 150.000 Ft II. helyezett 100.000 Ft III. helyezett 50.000 Ft diák pénzjutalomba részesült. A diákok 25 év alattiak, nappali képzésben vesznek részt. A verseny nyertesét 2024. március 5-én kihirdettük, a kifizetés április 12-ig megtörtént, a jutalmat utaltuk a nyertes diákoknak a megadott bankszámlára. Ehhez milyen bizonylatot kell készíteni számviteli bizonylat az adományozó és nyertes adataival megfelelő? A nyertestől milyen adatokat kell bekérni? A nyeremény után kinek kell adózni, és milyen járulékokat kell fizetni? A 2408-as bevalláson hol kell szerepeltetni a természetes személynek fizetendő juttatást, nyereményt? 

Megválaszolta: Leipán Tibor könyvelő, adószakértő

A felvétel dátuma: 2024.05.02.

Helyi bérlet adómentes térítése

Mt. 51. § alapján a munkáltató köteles megtéríteni a munkavállalónak azt a költségét, amely a munkaviszony létesítésével indokoltan merül fel. A munkavállalói bejárás is ide tartozik. Azonban az szja törvény 86%-os térítést ír elő a helyközire, a helyi után pedig adózni kellene. A munkáltató téríteni szeretné adómentesen a helyi bejárást is.

 

Megválaszolta: Leipán Tibor könyvelő, adószakértő

A felvétel dátuma: 2023.05.12.

Jár-e a rezsivédelem ha a lakás a vállalkozás székhelye?

2020. szeptember 15. napján indított egyéni vállalkozás székhelye a vállalkozó saját háza, melyben feleségével 50-50%-ban tulajdonosok. A napokban a katasztrófavédelem kéményseprője ellenőrzést tartott és jelezte, hogy a vállalkozás székhelyekén megjelölt „magán” lakásokban, házakban nem ingyenes az ellenőrzés, azért fizetni kell. Ezek után merült fel bennem a kérdés, hogy ez alapján az államilag nyújtott szolgáltatások, közüzemi díjak a „rezsi csökkentett rezsik”, a szemétdíj stb. sem annyiba kerül, mint amennyit egyébként jelenleg fizetek, mint magánember?

Megválaszolta: Leipán Tibor könyvelő, adószakértő

A felvétel dátuma: 2023.02.23.