Négyfős ÖCSG jövedéki adó visszaigénylése

Leipán Tibor Dátum Legutoljára frissítve: 2022.09.18

Olvasási idő: 7 perc


Adott egy őstermelő családi gazdaság négy taggal, akik a 2020-as adóévben még közös őstermelővel működtek, 2021-ben már mint ŐCSG. Mind a négy tag visszaigényelte a saját használatban lévő földterülete után a gázolaj jövedéki adót a 2020-as adóévre. A 2021-es évre is szeretnék a tagok a saját használatban lévő földterületük után visszaigényelni a gázolaj jövedéki adót, azonban ez véhetően több okból sem lehetséges.

Demó

A 2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról: 117. § (5) bekezdés szerint: „Ha őstermelők családi gazdasága a mezőgazdasági termelőként nyilvántartásba vett szervezet, akkor az őstermelők családi gazdaságának képviselője jogosult az őstermelők családi gazdasága nevében visszaigénylésre saját nevére szóló számla alapján.” 
Például, ha a képviselő rendelkezik 10 hektár földdel akkor 970 liter után visszaigényelhetik, de a maradék 20 ha után, amivel a tagok rendelkeznek, már nem? Ebben az esetben a 2021. és tovább a 2022. adóévre is elvesztették az öcsg-tagok a jövedékiadó-visszatérítés összegét? Eddig mindenhol az volt olvasható, hogy őcsg-n belül bárki nevére szólhatnak a számlák és a felvásárlási jegyek, hiszen egy egységnek tekintendő. Vagy a fenti rész csak abban az esetben érvényes, ha a nyomtatványon jelölik, hogy öcsg nevében kívánja visszaigényelni? Tagok külön-külön nem nyújthatják be a visszaigénylést?

Kiindulási pont annak az előzetes tisztázása, hogy a tagok tulajdonát képező területet az ÖCSG műveli vagy nem. Ezzel kapcsolatosan irányadó az, hogy a földhasználati lapot hivatalosan bejegyezték-e a földhivatalnál vagy nem. 

Ha bejegyezték, akkor valóban az ÖCSG képviselője jogosult eljárni a gázolaj jövedéki adójának visszaigénylését illetően, de kizárólag csak a nevére szóló számla alapján. Ha viszont a tagok nem vitték volna be a tulajdonukat képező területeket az ÖCSG-be, akkor viszont egyedileg is eljárhatnak a visszaigénylést illetően szintén a nevükre szóló számlák alapján.
Megjegyzendő még, hogy az őstermelő és családi gazdaság esetén nem minősül 2021-től bevételnek:

  • földalapú támogatás,
  • költségek fedezetére és fejlesztési célból kapott állami támogatás,
  • gázolaj-ár támogatás

Tehát az ilyen típusú bevételeitek egyáltalán nem képeznek adóalapot őstermelők és őstermelők családi gazdasága (ÖCSG) esetén sem.