Miben segít az automatikus döntéshozatali rendszer, az AKD?

dr. Balás Endre Dátum Legutoljára frissítve: 2023.08.06

Olvasási idő: 5 perc


A központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások körébe tartozó AKD lehetővé teszi, hogy annak használatával az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a rendelkezésére álló, valamint az automatikus információ-átvétel útján megszerzett adatok alapján, emberi közbeavatkozás nélkül hozza meg a döntését és közölje azt az ügyféllel.

Demó

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 39. §-a alapján a kérelem automatikus döntéshozatali eljárásban, sommás vagy teljes eljárásban bírálható el.

Automatikus döntéshozatalnak az alábbi két esetben van helye:

  • az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) szerinti automatikus döntéshozatali eljárás feltételei fennállnak és nincs ellenérdekű ügyfél, vagy
  • a kérelem tekintetében törvény vagy kormányrendelet ezt kifejezetten lehetővé teszi, a kérelem benyújtásakor az annak elbírálásához szükséges minden adat a hatóság rendelkezésére áll, a döntés meghozatala mérlegelést nem igényel és nincs ellenérdekű ügyfél.

Az Eüsztv. 11. §-a alapján az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az eljárást automatikus döntéshozatal útján folytathatja le, ha  
a)    kérelemre indult ügy esetén az ügyfél a kérelmét elektronikus úton nyújtja be,
b)    a döntés meghozatala mérlegelést nem igényel és
c)    az ügy intézéséhez szükséges adatok automatizált feldolgozásra alkalmas módon az elektronikus ügyintézést biztosító szerv rendelkezésére állnak, vagy azokat automatikus információ-átvétel útján, automatizált feldolgozásra alkalmas formátumban átveszi.

Automatikus döntéshozatal esetén az elektronikus ügyintézést biztosító szerv emberi közbeavatkozás nélkül hozza meg az eljárást lezáró és az ügyintézéshez szükséges egyéb döntéseket és közli ezeket az ügyféllel. Vagyis, ha a döntés mérlegelést nem igényel a hatóság – ha a fenti feltételek fennállnak – az eljárást automatikus döntéshozatali eljárásban is lefolytathatja, továbbá automatikus döntéshozatali eljárás keretében hivatalbóli eljárást is lefolytathat. Automatikus döntéshozatal esetén tehát az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a rendelkezésére álló, valamint az automatikus információ-átvétel útján megszerzett adatok alapján, emberi közbeavatkozás nélkül hozza meg a döntését és közli az ügyféllel a kérelem beérkezésétől számított huszonnégy órán belül.

Az automatikus döntéshozatalt biztosító automatikus közigazgatási döntéshozatali rendszer (a továbbiakban: AKD) a központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások körébe tartozik.

Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 2023. július 22-től hatályos 134/R. §-a alapján az AKD lehetővé teszi, hogy annak használatával az elektronikus ügyintézést biztosító szerv automatikus döntéshozatali eljárást folytasson le, automatikus információ-átvétel útján az eljárás lefolytatásához szükséges adatokat átvegye és döntését elektronikusan hitelesítse. Mérlegelést igénylő ügyekben az AKD a döntési javaslat készítésének lehetőségét biztosítja.

Az AKD lehetőséget nyújt az automatizált feldolgozásra alkalmas, strukturált módon előállított elektronikus űrlapon benyújtott kérelmek feldolgozására, a döntéshozatal támogatására, és szervezetspecifikus részszolgáltatások bevezetésére is.

Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a rendszer segítségével saját eljárásai tekintetében is kialakíthat automatikus döntéshozatali folyamatokat, ugyanakkor a rendszer biztosítja a döntéshozatalhoz szükséges folyamatba történő ügyintézői beavatkozás lehetőségét is. Fontos részszolgáltatás fentiek mellett, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az AKD segítségével a döntéshozatalhoz szükséges adatokat gépi szolgáltatás útján, automatikus információ-átvétel keretében igényelheti az adatokat nyilvántartó szervezettől.

Itt említjük meg továbbá, hogy az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet alapján – szintén 2023. július 22-től – az ASP rendszerben az ingatlan-nyilvántartásból a teljes tulajdoni lap adattartalmára vonatkozó adatszolgáltatás is kérhető. Az ASP rendszeren keresztül történő lekérdezés mellett a tulajdoni lap adattartalmára vonatkozó adatszolgáltatás az ingatlan-nyilvántartási rendszerből közvetlenül is igényelhető.