Őstermelő álláskeresési segélyre való jogosultsága

dr. Radics Zsuzsanna Dátum Legutoljára frissítve: 2022.04.27

Olvasási idő: 6 perc


Meddig és milyen feltételek mellett jogosult az őstermelő álláskeresési járadékra, ha megszűnik az őstermelői biztosítási jogviszony?

Demó

A felvetéssel kapcsolatban megfogalmazódó kérdések tehát a következők: Amennyiben megszűnik az őstermelői biztosítási jogviszony, akkor az őstermelő jogosult álláskeresési járadékra 45 napig? Mi alapján állapítják meg az ellátás összegét, az utolsó négy negyedévi őstermelői járulékalap alapján? Ha az álláskeresési járadék folyósítási időtartama lejárt és nem sikerült munkát találni, akkor – mivel 5 éven belül eléri, az öregségi nyugdíj korhatárt – igényelheti a nyugdíj előtti álláskeresési segélyt (NYES)? A nyugdíj előtti álláskeresési segély összegét miből számolják ki, szintén az utolsó négy negyedévi őstermelői járulék alapból?

Az őstermelő az alábbi feltételek fennállásakor, maximum 90 napig részesülhet álláskeresési járadékra:
Az őstermelő jogosult lesz álláskeresési járadékra, ha

  • álláskereső,
  • az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel rendelkezik,
  • munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani.

Az álláskeresési járadék folyósításának időtartamát annak az időtartamnak az alapulvételével kell megállapítani, amely alatt az álláskereső az álláskeresővé válást megelőző három év alatt mezőgazdasági őstermelőként tevékenységet folytatott, feltéve, hogy mezőgazdasági őstermelőként folytatott tevékenysége alatt járulékfizetési kötelezettségének eleget tett.

Az álláskeresési járadék folyósítási idejének számítása során 10 nap jogosultsági idő 1 nap járadék-folyósítási időnek felel meg. A mezőgazdasági őstermelőként folytatott tevékenység abban az esetben minősül jogosultsági időnek, ha annak időtartama alatt a mezőgazdasági őstermelő álláskeresési ellátásban nem részesül. Az álláskeresési járadék folyósításának leghosszabb időtartama 90 nap.

Az álláskeresési járadék összegét a kérelem benyújtását megelőző, vagy – ha az álláskeresőként való nyilvántartásba vételre későbbi időpontban kerül sor – az álláskeresőnek az álláskeresővé válását megelőző 4 naptári negyedévben az ezen időszakkal érintett jogviszonyokban elért, a 2019. évi CXXII. törvény (Tbj.) 23. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott társadalombiztosítási járulék alapja havi átlagos összegének alapulvételével kell kiszámítani.

Nyugdíj előtti álláskeresési segély esetén több feltétlenek is meg kell felelni. Nyugdíj előtti álláskeresési segélyt kell megállapítani, ha

  • az álláskereső munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani,
  • a kérelem benyújtásának időpontjában a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt év hiányzik, és legalább 45 napon át álláskeresési járadékban részesült és az álláskeresési járadék folyósítási időtartamát kimerítette, vagy a folyósítási időtartam kimerítését megelőzően az álláskeresési járadék folyósítását az állami foglalkoztatási szerv – kereső tevékenység miatt – megszüntette és az álláskereső álláskeresési járadékra ismételten nem szerzett jogosultságot,
  • az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését, vagy a fenti pontban meghatározott megszüntetését követően három éven belül betöltötte a fenti pontban meghatározott életkort, és
  • rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel, és
  • korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesül.

A NYES összegét a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos kötelező legkisebb munkabér összege 40 százalékának alapulvételével kell megállapítani. Ha a 1991. évi IV. törvény 26. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott járadékalap az előbbi összegnél alacsonyabb volt, az álláskeresési segély összegét a járadékalap alapulvételével kell megállapítani. Az egy napra járó álláskeresési segély összege az előzőekben foglaltak szerint meghatározott segélyalap harmincad része.