Őstermelőkre vonatkozó szja-módosítás

dr. Nagy Péter Dátum Legutoljára frissítve: 2023.07.23

Olvasási idő: 5 perc


Módosultak a személyi jövedelemadóról szóló törvény őstermelőkre vonatkozó rendelkezései. Bár a módosító törvény ezen rendelkezése a kihirdetés napján lép hatályba, de már a 2022. évre alkalmazható.

Demó

A légitársaságok hozzájárulásáról és egyes adótörvények módosításáról szóló 2023. évi LIX. törvény módosította többek között a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv) őstermelőkre vonatkozó rendelkezéseit.

2022. január 1-jétől a mezőgazdasági üzemhez tartozó termelési tényezők hasznosítása, értékesítése elnevezésű tevékenység – a családi gazdaságokról szóló törvény fogalommeghatározásának módosulása miatt – már nem része a kiegészítő őstermelői tevékenységnek, így az ezen tevékenységből származó bevétel 2022-től nem minősül őstermelői bevételnek.
Emiatt a jövedelmet az Szja tv-nek az ingatlan, illetve az ingó vagyontárgy átruházásából származó jövedelemre vonatkozó szabályai szerint kell megállapítani.
Így a kizárólag üzemi célú tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel nem része az őstermelői bevételnek, így nincs hatása a különféle kedvezményes értékhatárokra sem, viszont a bevételből a beszerzési költségek azon része vonható le, amelyet még költségként, értékcsökkenési leírásként nem számoltak el.

Családi gazdaság esetén lehetőség van az egyösszegű értékcsökkenési leírásra, így az eszköz értékesítéséből származó bevétel nem csökkenthető. Átalányadózó őstermelő esetén az eszköz beszerzési árából évente elszámoltnak minősül az átalányadózás időszakára jutó értékcsökkenési leírás, így pl. 20 százalékos kulcs mellett 5 évnél régebbi beszerzés esetén szintén nincs lehetőség további költség elszámolásra. Ha például egy őstermelő 10 millió forintért eladja a traktorját, aminek a beszerzési árát egy összegben már elszámolta, 1,5 millió forint adóból csak az ingóértékesítés átalános szabályai szerinti 30 ezer forint kedvezményt vonhatja le.

Az új jogszabályok adta lehetőségek

Az új szabályok szerint, ha az őstermelő másik kizárólagosan az őstermelői tevékenysége keretében hasznosított tárgyi eszközt vásárol a tárgyi eszköz értékesítésének adóévében, vagy a következő évben az adóbevallás benyújtásáig (de legfeljebb a bevallás benyújtásának határidejéig), akkor az értékesítésből származó bevételt a költségeken túl az új eszköz értékcsökkenésként még el nem számolt beruházási költségével is lehet csökkenteni.

A nyomon követhetőség okán olyan részletezettségű tárgyi eszköz nyilvántartást kell vezetni, amelyből megállapítható, hogy a tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevételét mely tárgyi eszköz beruházási költségével csökkenti. Például, ha az őstermelő 10 millió forintért eladja a traktorját, de az előzőekben említett határidőn belül 15 millióért új traktort vásárol, nem keletkezik ingó értékesítésből jövedelme, és még a fennmaradó 5 millió Ft értékcsökkenési leírásként elszámolható, azzal, hogy a leírás alapja a beszerzési ár, azaz a 15 millió Ft lesz. Családi gazdaság tagja a fennmaradó 5 millió forintot egy összegben elszámolhatja, átalányadózó őstermelőnél pl. 20 százalékos leírási kulcs esetén pedig a 15 millió forint 20 százaléka, 3 millió forint számít elszámoltnak évente, így a fennmaradó 5 millió forint 2 év alatt elszámolnak minősül.

Bár a módosító törvény ezen rendelkezése a kihirdetés napján lép hatályba, de már a 2022. évre alkalmazható. Ennek megfelelően az őstermelők az új szabályra tekintettel, amennyiben az számukra kedvezőbb, a 2022. évi bevallásukat önellenőrzéssel módosíthatják.
Szintén a kihirdetés napján lép hatályba az a hiánypótló jellegű rendelkezés, miszerint családi gazdaság megszűnése esetén a tagok jövedelmét úgy kell meghatározni, hogy a családi gazdaságnak az őstermelői nyilvántartásból való törlése időpontjáig megszerzett bevételt és – tételes költségelszámolás esetén – a költségeket fel kell osztani a törlés napján közös tevékenységet folytató tagok között. Ez a rendelkezés lényegében a normál bevétel és költség felosztás szabályaival megegyező módszert ír elő a családi gazdaság megszűnése esetére.

Nem vethető ki helyi adó termőföldre

2023. szeptember 1-ei hatállyal módosul a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény is. A települési önkormányzat települési adót a termőföldre, a termőföld tulajdonjogára, a termőföldre ingatlannyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jogra nem vethet ki települési adót, és ahol ezt már bevezették, ez említett időpontig ki kell vezetni.