Építmény-e áfa szempontból a vadkárelhárítő kerítés?

Bonácz Zsolt Dátum Legutoljára frissítve: 2022.07.23

Olvasási idő: 6 perc


Egy Zrt. erdősítést védő kerítéseket (vadkárelhárító kerítések) szeretne elbontani, mert elavultak és a rendeltetésüknek már nem felelnek meg. A bontást a Megyei Kormányhivatal engedélyezte. A kérdés, hogy a kerítés bontását végző vállalkozó - aki áfakörbe tartozó magyar vállalkozó, a szintén áfakörbe tartozó társaság részére - fordított áfás vagy pedig egyenesen adózó számlát állítson ki a bontási tevékenységről?

Demó

Európai Unió Tanácsának 282/2011/EU végrehajtási rendeletének 13b. cikkében közösségi szinten lett meghatározva az ingatlan fogalma a következőképpen:
a) a föld bármely meghatározott területe, akár a földfelszínen vagy a földfelszín alatt, amely tulajdonjog tárgyát képezheti és amely birtokba vehető;
b) bármely épület vagy építmény, amely tengerszint fölött vagy alatt a földhöz vagy a földbe rögzített, és amelyet nem lehet könnyen lebontani vagy elmozdítani;
c) az épület vagy építmény szerves részét alkotó bármely olyan alkotóelem, amelyet már beépítettek, és amely nélkül az épület vagy építmény nincs befejezve, mint például az ajtók, ablakok, tetők, lépcsők és liftek;
d) az épületbe vagy építménybe állandó jelleggel beépített bármely olyan alkotóelem, felszerelés vagy gép, amely az épület vagy építmény lerombolása vagy megváltoztatása nélkül nem távolítható el.
A védő kerítéseket abból a szempontból kell minősíteni, hogy a b) pont alapján építménynek minősül-e.

Kizárólag azok az építmények tekintendők ingatlannak, amelyek a tengerszint fölött vagy alatt a földhöz vagy a földbe vannak rögzítve, és amelyeket nem lehet könnyen lebontani vagy elmozdítani.

Ahhoz, hogy valamely építményt ingatlannak lehessen tekinteni, nem szükséges, hogy azt elválaszthatatlanul hozzárögzítsék a talajhoz.

Elegendő az, ha a rögzítés nem könnyen, vagyis nagyobb erőfeszítések és nem elhanyagolható költségek viselése révén távolítható el.

E szempont vizsgálatához az Európai Unió Bíróság esetjoga szerint fizikai és gazdasági tényezők alapján a következő – nem taxatív jelleggel megjelölt – objektív kritériumok vehetők figyelembe:

  • szakmai alkalmasság szükségessége, ami az építmény lebontásához vagy elmozdításához szükséges eszközökre, berendezésekre, know-how-ra (például daru, vontatóeszköz, tehergépjármű használata) vonatkozik,
  • az építmény lebontásához vagy elmozdításához szükséges teljes művelet, illetve szolgáltatás ára összevetve a ténylegesen lebontott vagy elmozdított dolog értékével,
  • az építmény lebontásához vagy elmozdításához szükséges idő,
  • az a tény, hogy az építmény elmozdítása vagy lebontása az építmény lerombolását vagy értékének jelentős csökkenését okozná.  

Amennyiben a védő kerítések az előzőek alapján építménynek minősülnek, akkor az Áfa tv. 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján fordított adózás irányadó. Ha erről nincs szó, akkor a bontást végző vállalkozásnak 27% áfát kell felszámítani.