Módosul a családi gazdaságokról szóló törvény

dr. Nagy Péter Dátum Legutoljára frissítve: 2023.07.11

Olvasási idő: 5 perc


A családi gazdaságokról szóló törvény július 1-ével hatályos módosítása nyomán több új szabály is életbe lép. Az őstermelői nyilvántartás tartalma kiegészül az őstermelő elhalálozásának dátumával, emellett a törvény új szövege logikusabb rendben sorolja fel a nyilvántartásban eddig is szerepeltetendő adatokat.

Demó

Az egyes törvényeknek az agrárminiszter feladatkörét érintő módosításáról szóló 2023. évi XLIV. törvény 196-199. §-a 2023. július 1-jei hatállyal módosította a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvényt.

Az őstermelők családi gazdasága olyan önálló jogalanyisággal és a tagok vagyonától elkülönült vagyonnal nem rendelkező, legalább két, egymással hozzátartozói láncolatban álló mezőgazdasági őstermelő tag által létrehozott termelési közösség, amelynek keretein belül a mezőgazdasági őstermelők az őstermelői tevékenységüket saját gazdaságukban közösen, valamennyi tag személyes közreműködésén alapulva, összehangoltan végzik.

A hozzátartozói láncolat fogalmát a törvény korábbi szövege így határozta meg: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjának megfelelő közeli hozzátartozói kapcsolatban lévő természetes személyek, valamint e személyek hozzátartozói és egyenesági rokonai által alkotott csoport. Érdemes megjegyezni, hogy a 2023. június 30-ig hatályos szöveg is már egy módosított rendelkezés. 2021. december 31-ig a fogalom még nem tartalmazta az egyenesági rokonra történő utalást.

A törvény 2022. január 1. napjától hatályos szövege sem volt teljesen egyértelmű: nem lehetett tudni, hogy csak az egymással közeli hozzátartozói kapcsolatban lévő személyek egyenesági rokonaira terjed ki a módosítás, vagy a közeli hozzátartozók hozzátartozóinak egyenesági rokonaira is.

A törvény szó szerinti értelmezése arra vezetett volna, hogy semmi változás nem történt 2022. január 1. napjával, mivel egy személy egyenesági rokona eleve a hozzátartozója, mi több, a közeli hozzátartozója. A jogalkotó szándéka – amelyet az akkori módosítás törvényi indokolása is alátámasztott – annak idején ezzel a változtatással nyilvánvalóan arra irányult, hogy a közeli hozzátartozók hozzátartozóinak az egyenesági rokonaira (például testvér gyermeke) is kiterjedjen a hozzátartozói láncolat fogalma. A törvény 2023. július 1. napjától hatályos 2. § b) pontja immár egyértelműen fogalmaz:
b) hozzátartozói láncolat:
ba) a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjának megfelelő közeli hozzátartozói kapcsolatban lévő természetes személyek,
bb) a ba) alpont szerinti személyek hozzátartozói, és
bc) a bb) alpont szerinti személyek egyenesági rokonai
által alkotott csoport.

A hozzátartozói láncolattal összefügésben a törvény kiegészült még egy fontos szabállyal: a tag vonatkozásában a hozzátartozói láncolat fennállása nem szűnik meg a házastárs halálával.

A korábbi szabályozás értelmében a házastárs halálával bizonyos eseteben megszakadt a hozzátartozói láncolat. Például az elhunyt házastárs testvérének nyilvánvalóan megszűnik a hozzátartozói jogállása az özvegy vonatkozásában. A módosítás megoldja, hogy ilyen esetekben ne essen ki az eddigi hozzátartozó a családi gazdaságból. Természetesen ez a szabály csak a családi gazdaság tagjára vonatkozik. Ilyen esetekben új tagként nem áll fenn a hozzátartozói láncolat, így például az özvegy az elhunyt házastárs testvérével nem hozhat létre családi gazdaságot, illetve az elhunyt házastárs testvére nem léphet be tagként a már létező családi gazdaságba az özvegyre tekintettel.

Ezzel összefüggésben kiegészül az őstermelői nyilvántartás tartalma az őstermelő elhalálozásának dátumával, valamint a törvény új szövege logikusabb rendben sorolja fel a nyilvántartásban eddig is szerepeltetendő adatokat.