Közeleg az egységes kérelmek benyújtásának határideje

Kovács Nikoletta Dátum Legutoljára frissítve: 2023.05.29

Olvasási idő: 9 perc


Ebben az évben a 2023. április 20. és 2023. június 9. közötti időszak áll rendelkezésre az egységes kérelem beadására. A mezőgazdasági termelők tehát az egységes kérelmet június 9-éig elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítással elérhető elektronikus felületen keresztül nyújthatják be a Kincstár honlapján.

Demó

A Magyar Közlöny 2023. április 19-i számában kihirdették az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a központi költségvetésből finanszírozott egyes agrártámogatásokkal kapcsolatos végrehajtási szabályokat.  

Fontos, hogy az idei évben, a korábbi évekkel ellentétben nem különböztetnek meg szankciómentes és szankciós benyújtási időszakot.

A 2023. évben az egységes kérelem beadásra a 2023. április 20. és 2023. június 9. közötti időszak áll rendelkezésre. Amennyiben a termelő a bejelentést elmulasztja, abban az esetben a határidő jogvesztő, nincs lehetőség a kérelem módosítására.

A kérelem beadása során 2023-ban több, mint 50 támogatási jogcímre, intézkedésre lehet igényelni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni.

A tavalyi évhez képest az egységes kérelem az alábbi jogcímekkel bővül:

  1. A fenntarthatóságot elősegítő, átcsoportosítással nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás (CRISS),
  2. Agro-ökológiai program (AÖP),
  3. Termeléshez kötött közvetlen anyajuhtartás támogatása (CIS),
  4. Átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatása (ÁNT),
  5. VP Kiskérődző állatjólét,
  6. VP Méh állatjólét,
  7. VP Baromfi állatjólét,
  8. VP őshonos in situ TK 2022.

Meg kell jegyezni, hogy 2023-ban a mezőgazdasági termelőknek az egységes kérelem keretében lehet kérelmeznie az Átmeneti nemzeti tejtámogatás, az Átmeneti nemzeti hízottbikatartás támogatása, illetve az Átmeneti nemzeti extenzifikációs szarvasmarha támogatáshoz a történelmi bázisjogosultság ismételt megállapítását is.

A fiatal gazda támogatást továbbra is lehet igényelni az egységes kérelem keretében, azonban ki kell emelni, hogy az igénylés szabályai a korábbi évekhez képest módosultak.

Az egységes kérelmet továbbra is kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár benyújtó felületén lehet benyújtani.

Az egyes támogatások újdonságai

A területalapú támogatások megszerzéséhez szükséges alapkövetelmények némiképp megváltoztak az idei évtől. A kölcsönös megfeleltetés és a zöldítés követelményeinek összeolvadásával létrejött a feltételesség keretrendszere, amely az alaptámogatás lehívásához szükséges alapkövetelményeket tartalmazza.
Újdonság a támogatási rendszerben az agro-ökológiai program (AÖP), amely önkéntesen választható egyéves zöld kötelezettségek teljesítése fejében többlettámogatást adhat a gazdáknak. Amennyiben a gazdálkodó úgy dönt, hogy csatlakozik a programhoz, úgy a gazdaságában lévő minden hasznosításra – szántó, egyéb gyep, ültetvény – teljesítenie kell legalább két pont értékű gyakorlatot. Fontos megjegyezni, hogy már a kérelem kitöltésekor jelölni szükséges, hogy a gazdaságban mely vállalásokat teszi a gazdálkodó, illetve annak melyik részén (tábláján) szeretné ezeket megvalósítani. További fontos vállalás, hogy az AÖP-ben résztvevő gazdálkodónak a gazdaságuk teljes területére vezetniük kell a Gazdálkodási Naplót.

Vannak olyan jogcímek, amelyek igénylésénél már az egységes kérelemhez csatolni szükséges iratokat, nyilatkozatokat. Ilyen például a fiatal gazda támogatás, ahol többek között csatolni kell a kérelemhez a mezőgazdasági végzettséget igazoló dokumentumot vagy a legalább 2 éves szakmai gyakorlatról szóló igazolást.

Az egységes kérelem benyújtására nyitva álló időszak első heteinek tapasztalatai alapján, a magyar KAP Stratégiai Tervben foglaltak sérelme nélkül több – a gazdálkodók számára kedvező – módosításra kerül sor a közvetlen támogatásokra vonatkozó idei jogszabályokban, derül ki az AM Sajtóiroda 2023. május 26-i tájékoztatásából.
A hamarosan megjelenő módosítások egyrészt nem teszik szükségessé a gazdálkodók számára a már benyújtott egységes kérelmek módosítását, mégis jelentősen megkönnyítik az egyes támogatási jogcímekben foglalt vállalások teljesítését.

Módosítások a vállalások teljesítése érdekében

A pontosításokra a másodvetésre, az agro-ökológiai programra, a 12% feletti lejtésű szántóterületekre és talajtakarásra vonatkozó egyes előírások tekintetében kerül sor. Mindezek alapján a következő változások várhatók:

Másodvetés

A másodvetés bejelentése egyszerűsödik, mert az egységes kérelemben nem tervezett, de a gazdálkodók által szükségesnek ítélt másodvetések is a másodvetések bejelenésére nyitva álló 15 napos határidőn belül, legkésőbb szeptember 29-ig bejelenthetőek lesznek.
Pontosításra kerül a „másodvetés” fogalma, elegendő a növénykultúrákat ugyanazon szabályok szerint (tehát nemzetségi szinten) elkülöníteni a másodvetésekben, mint ahogy az általános vetésváltás szabályai ezt megkövetelik - azaz a növénycsalád szintű elkülönítést nem kell alkalmazni. Ennek köszönhetően a termelőknek jóval nagyobb mozgástere nyílik a másodvetések fajösszetételének kialakításában. Ez a már benyújtott kérelmek vonatkozásában is előnyös, hiszen a tényleges másodvetések megvalósítására tárgyév júliusában vagy azt követően kerül sor.
Ugyanakkor néhány faj növénykultúrái még keverékben sem követhetik egymást: a repce (Brassica napus), a mustár (Sinapis alba), és a retek (Raphanus sativus).
Ha technológiai vagy üzemszervezési okokból egy-egy másodvetés nem ott és nem olyan méretben valósul meg, ahogyan azt a termelő eredetileg tervezte, akkor lehetőség nyílik a máshol, más méretben megvalósuló másodvetések figyelembe vételére, tehát az eredetileg tervezettnél nagyobb másodvetés is elfogadható. Természetesen az adatváltozásra vonatkozó egyéb szabályok, amelyek a támogatás növelésre irányuló kérelemmódosításokat tiltják, továbbra is érvényesek.

Agro-ökológiai Program

A kérelembenyújtás időszakát követően azonosíthatja a Területi Monitoring Rendszer (TMR), hogy egy vagy több táblán más földhasználati kategóriába tartozó növénykultúra található, mint amit a gazdálkodó az egységes kérelmében megadott. Egy ilyen irányú korrekció következtében felmerülhet, hogy az Agro-ökológiai programban (AÖP) az így megállapított földhasználati kategóriára pótlólagosan kell agrotechnikai műveletet tervezni és megvalósítani. A jogszabály módosításának köszönhetően az ilyen adatváltozásokra is lehetőség lesz a kérelembenyújtást követően, az egységes kérelem felületén.
Lehetőség nyílik arra is, hogy egy már vállalt AÖP gyakorlat további – az egységes kérelemben már bejelentett – területekkel bővüljön.
A karbamid tartalmú műtrágya környezetbarát kijuttatására irányuló AÖP gyakorlat keretében egyértelműsítésre kerül, hogy a 35-90 kg nitrogén hatóanyag számításakor kizárólag azokat a készítményeket kell figyelembe venni, amelyek tartalmaznak karbamidot, azoknak viszont teljes nitrogén hatóanyag tartalmát figyelembe kell venni. Ez azért előnyös a termelőknek, mert feltehetően kevesebb hibát fognak elkövetni a vállalás teljesítése során, továbbá nem fognak szükségtelen mennyiségben nitrogén hatóanyagot kijuttatni.
A gyepek legeltetésére irányuló AÖP gyakorlat szabályai között pontosításra kerül egyrészt a legeltetési időszak hossza, amely immár a Natura 2000 földhasználati szabályokhoz igazodva lerövidül október 30-ig. Másrészt egyértelműsítésre kerül, hogy az egyes gyep fölhasználati kategóriákra (Natura 2000 gyep és egyéb gyep) külön-külön kell teljesíteni és ellenőrizni a gyakorlatot. Ugyanitt, a szakaszos legeltetés szabályainál pontosításra kerül, hogy az egy területen legeltethető állatok egyszerre 50%-át foglalhatják el a gyakorlatba bevitt gyepterületnek.

12% feletti lejtésű szántóterületek

A 12% feletti lejtésű szántóterületeken a táblán belül létrehozott erózióvédelmi sáv vagy sávok tekintetében egyértelműsítésre kerül, hogy az ezen sávokra vonatkozó fizikai méretbéli szabályok csak akkor alkalmazandók feltétlenül, amikor a termelő egyéb erózióvédelmi megoldást nem alkalmaz a területen. Ugyancsak pontosításra kerül, hogy a táblán belüli elhelyezkedésnél a legfeljebb 100 méteres távolságot a  táblán belül nem mereven, hanem átlagosan kell érteni. Így tehát egyértelművé válik, hogy a valós domborzati viszonyokhoz alkalmazkodó, változatosabb elhelyezkedésű sávok is elfoghatóak.

Talajtakarás szabályaiban HMKÁ6 és AÖP tekintetében

A HMKÁ6 talajtakarásra vonatkozó pontosításra kerülő előírás alapján nem csak a tarló, hanem az élő növény is kielégíti a talajtakarás követelményét. A módosítás így egyértelművé teszi azt az agronómiai tényt, miszerint a területen legalább szeptember 30-ig jelenlévő, élő növény legalább olyan hatékony talajtakarást valósít meg, mint a szeptember 30-ig fenntartott tarló.
Az AÖP szántó talajtakarásos gyakorlatában pontosításra kerül, hogy a nyáron lekerülő növény betakarítása után a fennmaradó tarló is megfelelő talajtakarást biztosít. Emiatt a 15 napos időszak, amelynek letelte előtt az új talajtakarási módot (pl. őszi vetés) létre kell hozni, csak akkor veszi kezdetét, amikor a tarlót felszámolják.
A fiatal gazdák számára elérhető kiegészítő támogatás szabályai ki egészülnek. A jogszabály módosítása lehetővé teszi, hogy a megkövetelt szakmai gyakorlati időbe a 2021 előtt a családi gazdaságban eltöltött idő is beleszámítson. Ugyancsak lehetőség nyílik arra, hogy a rendelet mellékletében nem szereplő, de mezőgazdasági végzettségek is elfogadásra kerülhessenek, amennyiben azok legalább egyenértékűnek tekinthetőek valamely, a jogszabályban felsorolt képzettséggel.