Vissza kell fizetniük az önkormányzatoknak a megfizetett földadót

dr. Balás Endre Dátum Legutoljára frissítve: 2023.09.01

Olvasási idő: 4 perc


2023. október 1-jéig kell visszatérítenie a települési önkormányzatnak az adóként megfizetett összeget, amennyiben korábban a termőföldet, a termőföld tulajdonjogát vagy termőföldet terhelő vagyoni értékű jogot települési adóval sújtotta.

Demó

2015. január 1. óta van lehetősége a települési önkormányzatoknak települési adó bevezetésére. Települési adó bármely adótárgyra megállapítható, feltéve, hogy azt nem terheli törvényben – akár a helyi adóról szóló törvényben, akár más törvényben – szabályozott közteher, vagyis a helyi önkormányzat illetékességi területén bármi megadóztatható, amire törvény alapján közteherfizetési kötelezettség nem vonatkozik. A települési adó bevezetésével kapcsolatban csupán egy korlátozást írt elő eddig a törvény: a települési adónak nem lehet alanya állam, önkormányzat, szervezet, továbbá – e minőségére tekintettel – a vállalkozó.

A helyi adókról szóló törvény módosítása alapján viszont 2023. szeptember 1-től a települési adónak nem lehet tárgya termőföld, a termőföld tulajdonjoga, a termőföldre ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog sem.

Erre figyelemmel azoknak a települési önkormányzatoknak, amelyek települési adót vezettek be a fenti adótárgyakra, a települési adóra vonatkozó önkormányzati rendeleteiknek termőföldet érintő rendelkezéseit hatályon kívül kell helyezniük.
Ezzel kapcsolatban a 308/2023. (VII. 14.) Korm. rendelet a 2023. évi települési földadó visszatérítéséről rendelkezik.

A rendelet alapján az a települési önkormányzat, amely a fenti adótárgyakat (a termőföldet, a termőföld tulajdonjogát vagy termőföldet terhelő vagyoni értékű jogot) települési adóval sújtotta, köteles annak a 2023. adóévre megfizetett összegét az adóalany számára 2023. október 1-jéig visszatéríteni. A települési földadó 2023. adóévre meg nem fizetett összegét pedig az adóalany nem köteles megfizetni, azt az önkormányzati adóhatóság nem szedheti be.