Mucsi Nikoletta

Mucsi Nikoletta

agrárpolitikai szaktanácsadó


Agrárpolitikai szaktanácsadó, a Menedzser Praxis állandó szakértője.

 

Agrárpolitikai szakértőként rendszeresen és kiemelt terjedelemben publikál a Menedzser Praxis havi megjelenésű nyomtatott és online kiadványaiban, termékeiben. Publikációinak köre átfogja a mezőgazdasági őstermelők szervezeti lehetőségeire, nyilvántartására, vonatkozó jogi szabályozás csaknem valamennyi kérdéskörét.

 

Kiemelt figyelemmel szemlézi az őstermelők számára nyitva álló pályázatokat.

 

Az őstermelő vállalkozások számára nagy jelentőségű gazdálkodási napló kitöltéséhez praktikus útmutatóul szolgáló különszámunk szerzője.
 


 

  • Cikkeket és magyarázatokat ír
  • Irat- és szabályzatmintákat készít

Válogatott cikkei

A tavasz nemcsak a földeken köszönt be: az egyre hosszabbodó nappalokkal a gazdálkodóknak napról-napra többet kell a járniuk a határt, és ezzel együtt ismét közeleg az Egységes kérelem beadási időszaka. 2023-tól jelentős változások lépnek életbe az alaptámogatást illetően, a növénytermesztésben, de az állattartókat sem elkerülve.
Bizonyára minden érintett átesett már agrártámogatásokhoz kapcsolódó ellenőrzésen. Néhány pontban mégis érdemes összegyűjteni, hogyan is zajlik egy ilyen ellenőrzés, mire fontos készülni. Az alábbiakban a területi alapon járó támogatásokhoz kapcsolódó ellenőrzéseket tekintjük át, ide értve minden olyan támogatást, amit az egységes kérelem felületén, azzal együtt tudunk igényelni.
Az új év elején, a tervezések időszakában összegyűjtöttük a mezőgazdasági adminisztrációval összefüggő legfontosabb határidőket, időszakokat. A pontos dátumok az egyes években eltérhetnek, de egy általános tájékozódáshoz sokat segítenek!
Az a gazdálkodó, aki bármilyen típusú mezőgazdasági támogatásban részesül, valamilyen formában biztosan találkozott a gazdálkodással összefüggő adminisztrációs kötelezettséggel, aminek a teljesítése sok esetben gondot okoz a gazdaságon belül. Ahogy a könyveléssel, adóbevallással kapcsolatban is külső szakértőre bízzuk a feladatokat, érdemes ezt megfontolni a gazdaság íróasztal mellett végzendő feladatait illetően is.
Az új AKG/ÖKO program első évének végére érve, néhány aktuális teendőre hívjuk fel az érintett gazdálkodók figyelmét, amelyek főként az adminisztrációs kötelezettségeket érintik, és ezzel együtt a támogatások lehívásához legalább annyira fontosak, mint maga a termelés.
Bizonyára minden érintett átesett már agrártámogatásokhoz kapcsolódó ellenőrzésen. Néhány pontban összegyűjtöttük, hogyan is zajlik egy ilyen ellenőrzés, mire kell készülni. Elsőként a terület alapon járó támogatásokhoz kapcsolódó ellenőrzéseket tekintjük át, ide értve minden olyan támogatást, amit az Egységes kérelem felületén, azzal együtt tudunk igényelni.
2023-tól új vetésváltási szabályok lépnek életbe, amelyek ismerete hasznos a következő gazdálkodási évek tervezésekor. Eddig a vetésváltás mellett a „zöldítés” részeként a diverzifikációra vonatkozó szabályok betartását is figyelembe kellett venni, ami 2023-tól megváltozik.
2023-tól lép életbe az új Közös Agrárpolitika, ami jelentősen átalakítja a támogatási feltételeket is. A vetésváltás szabályozása és a diverzifikációs kötelezettség – ezzel együtt a „zöldítés” szabályai – is megváltoznak a jövő évi Egységes kérelemben.
A 2022-es év időjárása és a gazdasági környezet eddig nem igazán kedvezett a gazdálkodóknak. Érthető, ha jóval nagyobb az „érdeklődés” a kárenyhítéssel kapcsolatos szabályok, tudnivalók iránt. A rendkívül csapadékhiányos nyár az ország dél-keleti régióiban hosszabb ideje, de észak-nyugati irányban is egyre kiterjedtebben okozott soha nem látott kárt, elsősorban a kapás kultúrákban.
A növényvédő szeres kezelésekről elektronikus permetezési naplót kell vezetni, és azt a NÉBIH erre a célra kialakított elektronikus felületére kell feltölteni. 2022 júliusától a növényvédelmi kezeléseket nem csak a saját nyilvántartásunkban kell naprakészen vezetni, hanem a kezelés napján az erre kialakított elektronikus felületen is be kell jelenteni.
A 2022-es év első negyedében az ország jelentős területein komoly vízhiány alakult ki, majd március végére már odáig romlott a helyzet, hogy a Nemzeti Agrárkamara ki is hirdette a tartósan vízhiányos időszakot, ami alapvetően az öntözési feltételek könnyítését, költségmentesítését jelenti. Ezen események kapcsán térünk ki most részletesebben is az ún. vis maior káreseményekre, és azok kezelésére.
Egy mezőgazdasági vállalkozásnak nem elegendő csupán a termelési kihívásokkal megküzdeni. A szakmai, adminisztratív és jogkövetési feladatok sorában legnagyobb kihívást valószínűleg a Gazdálkodási napló adminisztrációja jelenti. Az adatgyűjtés és adminisztráció nem csak azért fontos, hogy egyes támogatási formákhoz kapcsolódó ellenőrzéseken megfeleljünk, hanem azért is, mert az így keletkezett adathalmazból a következő években akár döntésünket befolyásoló információt is nyerhetünk.
Ismét elérkezett a gazdálkodók számára mindig sűrűnek ígérkező tavaszi időszak. Közeli aktualitás, hogy április 6-tól aktív a Magyar Államkincstár egységes kérelem benyújtó felülete. A pandémiás helyzet köztudottan nehezíti a kapcsolattartást, ezért idén különösen fontos, hogy ne hagyjuk utolsó pillanatra a benyújtást, különösképpen akkor ne, ha közreműködő szaktanácsadó vagy falugazdász segítségét vesszük igénybe.